Marma medical

   MENY           TJÄNSTER           KONSULTER           VERKTYG           BOKBESTÄLLNING           KONTAKTA OSS   

 

Våra verktyg


Marma Medical AB © 2009

 


IPU Profilanalys® beskriver individens beteende, HUR en person agerar.

 


IPU Drivkraftsanalys mäter styrkan i människors drivkrafter, alltså VARFÖR en person gör det den gör.


Belbin® Team Skills®
Team Skills® visar hur en person arbetar i team och mäter styrkor och tillåtna svagheter. Testet inkluderar 360° feedback.

 

Emotionell intelligens (EQ)
BarOn EQ-i™är världens första vetenskapligt baserade, validerade och empiriskt grundade testinstrument som mäter emotionell intelligens.

 

Wonderlic Personnel Test™ (WPT)
Wonderlic Personnel Test™ ger ett snabbt och kortfattat mått på allmän begåvning och problemlösningsförmåga.

 

Mer information
IPU: Öppna www.ipu-profilanalys.com i ett nytt fönster.
Belbin: Öppna www.belbin.se i ett nytt fönster.
EQ/WPT: Öppna www.kandidata.se i ett nytt fönster.