Marma medical

   MENY           TJÄNSTER           KONSULTER           VERKTYG           BOKBESTÄLLNING           KONTAKTA OSS   

 

Våra tjänster

Marma Medicals konsulter använder olika verktyg för personlig utveckling, förbättrad kommunikation och ökad förståelse för människors olikheter som bas för effektivt förändrings- och utvecklingsarbete i organisationer.

 

Vi skräddarsyr lösningar för

  1. sammansättning av lednings-, projekt- och arbetsgrupper

  2. att lära känna egna och andras styrkor och tillåtna svagheter

  3. coaching och utveckling av individens totalkompetens

  4. teambuilding och teamträning

  5. bättre och effektivare kommunikation

  6. rekrytering — att hitta rätt person på rätt plats

  7. att bli medveten om stress och förebygga ohälsa

  8. inspirationsseminarier på ovanstående teman

 

Medvetenhet föregår val

Val föregår handling

Handling föregår förändring

Marma Medical AB © 2009